۱۴۰۲ دوشنبه ۱۰ مهر
گزارشي از برگزاري مناقصه عمومي واگذاري نگهداري فضاي سبز مناطق 5گانه شهرداري رشت
گزارشي از برگزاري مناقصه عمومي واگذاري نگهداري فضاي سبز مناطق 5گانه شهرداري رشت

شهرداري رشت مشابه سنوات گذشته نسبت به واگذاري بخش نگهداري فضاي سبز شهري به بخش خصوصي از رديف كد اعتباري پيش بيني شده در بودجه مصوب سال 94 از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي در قالب 8 قرار داد كه بر اساس فهرست بهاء و شرح خدمات نگهداري فضاي سبز و تاسيسات كه توسط سازمان پاركها و فضاي سبز تهيه و تدوين گرديده است بر اساس تصميمات و مصوبه كميسيون مناقصات شهرداري در تاريخ 94/10/6  نسبت به انعقاد قرار داد با شركتهاي واجد صلاحيت حسب جدول ذيل اقدام نموده است .

 

 

مناطق

 

نام شركتها

 

مبلغ قرار داد

 

شروع قرار داد

 

تعداد نيرو

 

يك

 

پيام سبز سحر

 

21/566/362/007

 

94/11/11

 

76 نفر

 

 

دو

 

كادوس سبزكوهسار

 

12/701/528/214

 

94/11/1

 

44 نفر

 

آهو تازان گيلوا

 

5/393/735/928

 

94/11/1

 

23 نفر

 

 

سه

 

دروازه سبز شمال

 

18/795/058/190

 

94/11/1

 

67 نفر

 

نيلوفر آبي گيلان

 

5/455/899/773

 

94/11/1

 

21 نفر

 

 

چهار

 

خيزران سازه منظر

 

15/468/890/508

 

94/11/1

 

51 نفر

 

آهو تازان گيلوا

 

4/881/124/118

 

94/11/1

 

19 نفر

 

پنج

 

پديده سبز كاسپين

 

6/496/940/902

 

94/11/1

 

24 نفر

 

تاریخ:
1394/12/24
منبع:
Powered by DorsaPortal