شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
به وب سایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری رشت خوش آمدید
پروژه آب خام سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري رشت در سال 95-1394 1394/12/24
پروژه آب خام سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري رشت در سال 95-1394
 

رديف

عنوان پروژه

مبلغ قرارداد (ريال)

زمان اجراي پروژه

1

آبياري فضاي سبز بلوار هاي انصاري وليعصر و مهر آيين

5/670/454/823

5 ماه

2

آبياري فضاي سبز بلوار هاي حافظ ،آيت اله ضيابري وحبيب زاده

2/285/000/000

5 ماه

3

آبياري فضاي سبز بلوار هاي خرمشهر و امام رضا

4/253/385/754

4 ماه

4

آبياري فضاي سبز بلوار بهشتي

4/925/000/000

5 ماه

 

تعداد بازدید: 880
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal