شهرداری رشت
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
به وب سایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری رشت خوش آمدید
معرفي سازمان

فضای سبز يكی از با اهميت ترين و موثرترين عوامل حيات بخش انسانها است ، كه با ايجاد شرايط مساعد آب وهوايی در زمينه كاهش آلودگيهای صوتی ، تنفسی، كاهش درجه حرارت ، جلوگيری از فرسايش خاك و بروز سيلابها و افزايش نسبی رطوبت ، نقش بسيار مهمی در سلامت و بهبود شرايط زندگی انسانها ايفا می كند .

با افزايش جمعيت و بالطبع پيشرفت و گسترش تكنولوژی در جوامع شهری ، لزوم ايجاد و توسعه فضای سبز به منظور بهبود و تلطيف هوا ، زيبايی شهر ها بيش از پيش احساس می شود . بنابراين پويايی و شادابی و تداوم و بقای يك شهر در گرو وجود يك سلسله اصول معين و مشخص شهرنشينی ميباشد ، كه يكی از با اهميت ترين اين اصول ايجاد و گسترش فضای سبز مناسب است، اهميت اين مقوله تا اندازه ای است كه می توان ويژگی اصلی يك شهر سالم و پر نشاط را گسترش و توسعه فضای سبز در آن شهر دانست .

در اين راستا اهميت استفاده شهروندان در ساعات فراغت از فضای سبز به عنوان مراكز تفريحی و فرهنگی مورد توجه مسئولين شهر رشت بوده و همواره اين امر مهم را در اولويت برنامه های خدماتی و اجرايی خود قرار داده است . لذا با تدوين سازمان تفضيلی مديريت فضای سبز علاوه بر شركت دادن ساير واحدهاي خدماتی تابعه مانند ، اداره تاسيسات برای حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در جهت گسترش فضای سبز و با هدف دستيابی به استاندارد مطلوب بين 5 الی 30 متر مربع كه به ازای هر نفر پيش بينی شده است ، اين تحول و حركت يعنی افزايش فضای سبز بخصوص در سالهای اخير با تمام سعی و توان شروع شده تا انشاء ا.. به حد مطلوب برسد .

گيلان،درختان و فضای سبز شهری در بهداشت و سلامتی شهروندان و طراوت و زيبايی محيط زندگی آنان بسيار موثر است در گذر زمان ، انسان جنگل نشين به مرور شهرنشينی را برگزيد. انسانها شهر ها را ساختند . تا امنيت بيشتری را بوجود آوردند و از گزند حوادث در امان باشند . اما دور شدن از بلايای طبيعی دوری از طبيعت را نيز به همراه داشت . انسان امروزی ، اكنون خسته و درمانده از انواع آلودگی ها زيست محيطی نياز به طبيعت را بيش از بيش احساس می كند . امروز فضای سبز بخشی از بافت شهری ما را تشكيل می دهد و حفظ و احيای آن نيز روز به روز اهميت بيشتری می يابد . به منظور حفظ و اهميت فضای سبز شهری سازمان پاركها وفضای سبز وظيفه مهمی در قبال حفاظت از محيط زيست شهری دارد :

فعاليت در زمينه فضای سبز

فعاليت در زمينه زيباسازی

فعاليت در زمينه امور ترافيکی

فعاليت در زمينه تاسيسات و عمران و جوشكاری

سرفصل فعاليت هاي سازمان

اعمال نظارت عالي در جهت ارتقاء كمي و كيفي فضاي سبز شهر رشت در قالب گروه‌هاي كارشناسي

نظارت عالي بر عملكرد پيمانكاران شاغل در بخش فضاي سبز شهر رشت

طراحي, اجرا و نظارت بر پروژه‌هاي پارك‌ها و فضاهاي سبز

توليد و خريد و فروش گل و گياه و درخت و درختچه زينتي

طراحي, اجرا و نظارت بر عمليات آبرساني فضاي سبز شهري

اجراي طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي

تهيه آمار و اطلاعات مربوط به پارك‌ها و فضاهاي سبز

ايجاد تمهيدات لازم براي تهيه شناسنامه درختان از طريق مناطق شهرداري

اقدامات لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان فضاي سبز شهر رشت

بررسي اراضي و املاك مناسب و پيشنهاد تغيير كاربري آنها به منظور تامين اهداف سازمان

بازسازي فضاي متروك يا فرسوده بافت شهري و يا فضاهاي فرسايش يافته همجوار شهر و استفاده از آنها جهت تامين پارك و فضاي سبز و تفريحي مورد نياز با توجه به قوانين و مقررات مربوط با تصويب موردي شوراي سازمان

شناسايي گونه‌هاي موجود درختي و درختچه‌اي و تهيه نقشه پراكندگي آنها در شهر رشت

بررسي و شناسايي گونه‌هاي بومي درختي و درختچه‌اي رشت

فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با ايجاد فضاي سبز

 

1391/11/15
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal